Koppijn
Migraine
Chronische hoofdpijn
Spanningshoofdpijn

 

Disclaimer van de website koppijn.nl

Deze website is te goeder trouw gemaakt, doch biedt geen garantie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. De teksten en commerciële uitingen die op de website staan, zijn aangeleverd door derden en InternetAdres is niet verantwoordelijk voor de content hiervan en is navenant niet aansprakelijk voor de inhoud. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen voorkomen. InternetAdres aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site verschaft. InternetAdres kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.

KvK: 28084277

 
 
Koppijn, hoofdpijn
 
 

2012 © INTERNETADRES KOPPIJN.NL | DISCLAIMER | CONTACT